Privacy Statement

De Huissleutel B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 431
5000 AK Tilburg

tilburg@dehuissleutel.nl

Hoe wordt er omgegaan met uw persoonsgegevens?

Bent u een (toekomstige) huurder/verhuurder/garantsteller van een woning, bedrijfsruimte en/of garagebox van ? Dan is dit privacy statement voor u van belang, omdat wij uw persoonsgegevens verwerken. In dit privacy statement wordt uitgelegd dat uw persoonsgegevens in goede handen zijn en wat uw rechten zijn.

Website

De Huissleutel B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Persoonsgegevens die u via het contactformulier van deze website achterlaat, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden en/of om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Gegevensbescherming, cookies

De Huissleutel B.V. website maakt gebruik van cookies. De cookies op deze website worden gebruikt voor het onthouden van de taaloptie NL/ENG indien u de volgende keer de website bezoekt en als herinnering dat u de website eerder heeft bezocht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Huissleutel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tilburg@dehuissleutel.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Huissleutel B.V. website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tilburg@dehuissleutel.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

De Huissleutel B.V. is verwerkingsverantwoordelijke indien wij persoonsgegevens van u als (toekomstige) huurder/verhuurder/garantsteller verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de totstandkoming en uitvoering van uw overeenkomst maakt gebruik van een vastgoedmanager en de directeur. De vastgoedmanager en de directeur zijn verwerkers voor , omdat zij voor de totstandkoming en uitvoering van uw overeenkomst uw persoonsgegevens verwerken. In uw (huurovereenkomst kunt u nalezen wie de vastgoedmanager is.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de (mogelijke) totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen u (huurder/gebruiker/verhuurder/garantsteller) en De Huissleutel B.V en samenwerkingsverbanden met Easynuts en Fit Vastgoed Beheer.

De wettelijke verwerkingsgrondslag van uw persoonsgegevens is meestal de (mogelijke) totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst. Andere wettelijke grondslagen waarop het mogelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zijn uw toestemming en het gerechtvaardigd belang.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen bij de (mogelijke) totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst en/of haar verwerkers worden verwerkt.

Bent u (potentiële) huurder/verhuurder/garantsteller van een woning? Dan worden uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, kopie identiteitsbewijs (zonder Burgerservicenummer en pasfoto), IBAN en inkomensgegevens verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

De Huissleutel B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd en leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming na.  treft passende beveiligings- en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens veilig en op de juiste wijze worden verwerkt. Denk hierbij aan gedragscodes voor medewerkers, beperking van de toegang tot de persoonsgegevens, beveiliging van de ITsystemen en tal van organisatorische maatregelen zodat misbruik van uw persoonsgegevens wordt voorkomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Huissleutel B.V. bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. In sommige gevallen bepaalt de wet hoelang de persoonsgegevens bewaard moeten blijven. In andere gevallen heeft zelf bepaald hoelang gegevens bewaard worden.

Bent u huurder/verhuurder/garantsteller van een woning? Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar na het einde van de overeenkomst met bewaard, tenzij er omstandigheden zijn waardoor het langer bewaard moet blijven.

Is er geen overeenkomst tussen u en  tot stand gekomen, dan worden uw persoonsgegevens binnen vier weken na het einde van het verhuurproces vernietigd, tenzij u schriftelijk (per mail volstaat) heeft aangegeven dat uw persoonsgegevens voor een jaar mogen worden bewaard.

Rechten huurders/gebruikers

Indien of haar verwerkers persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u de volgende rechten:

• Recht op inzage. Dat is het recht van huurders/gebruikers om de persoonsgegevens die door

 worden verwerkt in te zien.

• Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is het recht van huurders/verhuurders/garantstellers om de persoonsgegevens die door  worden verwerkt te wijzigen.

• Het recht op beperking van de verwerking. Dit is het recht van huurders/verhuurders/garantstellers om minder gegevens door  te laten verwerken.

• Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht van huurders/verhuurders/garantstellers om persoonsgegevens die  heeft verwerkt over te dragen aan een andere verhuurder en/of andere partij.

• Het recht op vergetelheid. Dit is het recht van huurders/verhuurders/garantstellers om door . ‘vergeten’ te worden.

Verzoek van uw rechten indienen

Een verzoek tot inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van de verwerking, dataportabiliteit en vergetelheid kun u per email richten aan tilburg@dehuissleutel.nl of per post aan , Postbus 431, 5000 AK Tilburg. Graag ontvangen wij hierbij een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (let erop dat u uw Burgerservicenummer en foto onleesbaar maakt), zodat u zich kunt identificeren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Uw verzoek wordt binnen één maand, nadat uw verzoek door is ontvangen, beantwoord. Uitsluitend indien er bijzondere omstandigheden zijn dan kan uw verzoek binnen drie maanden nadat u uw verzoek heeft gedaan worden beantwoord. Indien van deze verlenging gebruik wordt gemaakt, dan verneemt u dit binnen een maand nadat uw verzoek door is ontvangen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

De Huissleutel B.V. heeft een functionaris voor de gegevensbescherming die erop toeziet

dat persoonsgegevens van huurders op de juiste wijze worden verwerkt. Indien u een vraag, tip of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door en/of van een van haar verwerkers, dan kunt u uw vraag, tip of klacht per mail richten aan tilburg@dehuissleutel.nl of per post aan  t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming, , Postbus 431, 5000 AK Tilburg.

Indien wij gezamenlijk geen oplossing voor uw vraag of klacht vinden, dan kunt u zich te allen tijde richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Dit privacy statement kan door te allen tijde worden aangepast. U kunt de meest recente versie altijd op onze website vinden.

 

De laatste versie dateert van januari 2023

Sign up

Find a home for free through De Huissleutel, create an account below.

Offers from de Huissleutel

nieuw
Langestraat, Tilburg
€ 1.600,00 p/m excl. GWL
Appartment
113 m2
1 bedroom
Acceptance: 01-05-2024
nieuw
Langestraat, Tilburg
€ 1.165,00 p/m excl. GWL
Appartment
42 m2
0 bedrooms
Acceptance: 01-05-2024
nieuw
Langestraat, Tilburg
€ 1.114,00 p/m excl. GWL
Appartment
44 m2
0 bedrooms
Acceptance: 01-05-2024
Fatimastraat, Tilburg
€ 1.219,00 p/m excl. GWL
Appartment
69 m2
1 bedroom
Acceptance: 01-05-2024
Daniel Josephus Jittastraat , Tilburg
€ 1.015,00 p/m excl. GWL
Appartment
55 m2
1 bedroom
Acceptance: 17-06-2024
Raadhuisstraat, Roosendaal
€ 1.114,00 p/m excl. GWL
Appartment
82 m2
2 bedrooms
Acceptance: 01-05-2024
Lovensestraat , Tilburg
€ 1.089,00 p/m excl. GWL
Appartment
44 m2
1 bedroom
Acceptance: 01-05-2024
Piusstraat, Tilburg
€ 129,00 p/m excl. GWL
Garage
18 m2
0 bedrooms
Acceptance: 18-12-2023
Valentijnstraat , Tilburg
€ 364,00 p/m excl. GWL
Dorm room
20 m2
0 bedrooms
Acceptance: 01-08-2024
Hasseltstraat, Tilburg
€ 807,11 p/m excl. GWL
Studio
32 m2
0 bedrooms
Acceptance: 01-06-2024
Baden Powelllaan, Tilburg
€ 850,12 p/m excl. GWL
Studio
35 m2
0 bedrooms
Acceptance: 01-08-2024
Sint Adrianusstraat, Eindhoven
€ 470,00 p/m excl. GWL
Dorm room
18 m2
0 bedrooms
Acceptance: 01-07-2024