Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door De Huisslleutel

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan De Huissleutel persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. De Huissleutel zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door De Huissleutel met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Huissleutel verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van zijn bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). In het kader van de kwaliteitsbewaking kunt u door een onderzoeksbureau worden benaderd voor onderzoeksdoeleinden. Hiervoor maakt De Huissleutel gebruik van een onderzoeksbureau dat strikt gebonden is aan de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens en de ESOMAR code. In dat kader zal het onderzoeksbureau nooit persoonsgebonden informatie doorgeven aan De Huissleutel.

Vacatures

Gebruiker geeft De Huissleutel toestemming de door gebruiker in het sollicitatieformulier vermelde persoonsgegevens op te slaan en te verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Verder geeft de gebruiker De Huissleutel toestemming de in het sollicitatieformulier opgegeven gegevens gedurende een termijn van 12 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren en op te slaan in een database. Het is de gebruiker bekend dat De Huissleutel de gegevens van het sollicitatieformulier opslaat in een database. De in de database opgeslagen gegevens slechts mag gebruiken voor het verstrekken van advies aan De Huissleutel en/of andere organisaties, wanneer de gegevens uit de database niet herleidbaar zijn naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of organisatie.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat De Huissleutel via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin De Huissleutel wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan De Huissleutel uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

De Huissleutel mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw inloggegevens op de belangstellingsregistratie vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd . De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Copyright 2010 De Huissleutel 
 

Wilhelminapark 17

Wilhelminapark 17

Tilburg

meer informatie