Verhuur

De Huissleutel bemiddelt bij de verhuur van zowel onzelfstandige als zelfstandige woonruimte in de regio Tilburg. De verhuur van woonruimte is zeer specialistisch werk, het is sterk aan te bevelen om u door een deskundige partij te laten adviseren.

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarbij deskundig advies wordt gegeven kan immers nooit kwaad. Wij komen graag bij u langs om alle zaken op het gebied van verhuur door te spreken. 

Beheer op maat

Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uw vastgoedbeheer te verzorgen. Besteedt het beheer uit aan De Huissleutel en weet zeker dat uw woning op een zo professioneel mogelijke wijze wordt beheerd. Als experts op dit gebied zijn wij u daarbij graag van dienst.

De beheerstaken kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Algemeen

- Wij bewaken de beleggingsportefeuille, eventuele schade afwikkelingen worden verzorgd.

- Wij treden als contactpersoon op voor de huurder.

- Wij onderhouden de contacten met derden ( bouwkundige, onderhoudsbedrijven e.d.).

- Wij adviseren inzake verhuurbaarheid, juridisch, bouwkundig en vaststelling van de huurprijs.

Administratief

- Het verrichten van huurincasso zoals factureren, incasseren en administreren.

- Het verzorgen van de debiteurenadministratie.

- Het verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen.

- Het bewaken van betalingen en huurachterstanden.

- Verzorgen van aanmaningen en inschakeling van gerechtsdeurwaarder.

- Het vastleggen en administratief verwerken van huurmutaties.

- Gemeentelijke belastingen en heffingen doorbelasten aan huurder.

 

Technisch

- De bewaking van een goede staat van onderhoud van het vastgoed.

- Verrichten van periodieke en preventieve inspecties, indien gewenst.

- Coördinatie, begeleiding en toezicht van eventuele onderhoudswerkzaamheden.

- Uitvoeren van begin- en eindinspecties, vastgelegd in digitale inspectierapporten.

- Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

- Het behandelen van wensen en klachten van huurders.

- Verhelpen van technische storingen.

Commercieel

- Het werven en selecteren van aspirant-huurders.

- Het uitvoeren van marketingactiviteiten ten behoeve van verhuur van uw vastgoed.

- Coördineren van bezichtigingen met aspirant-huurders.

- Uw kostbare vastgoed beschermen tegen leegstand.

- Het opstellen van de huurovereenkomsten en alle daarbij behorende facetten.

- Verificatie inkomstengegevens van aspirant-huurders.

- Opvragen van schriftelijke referenties en controleren.

- Adviseren omtrent jaarlijkse indexering van de huurprijs.

- Het behartigen van de belangen van opdrachtgever naar huurders toe.

- Advies uitbrengen ten opzichte van optimaliseren van de verhuurbaarheid van uw vastgoedportefeuille.

- Behandelen van huuropzeggingen.

Juridisch advies

- Optreden als contactpersoon wanneer er een geschil is.

- Adviseren in geval van huurgeschillen voor de kantonrechter.

- Advisering betreffende huurcommissiezaken.

- Advisering betreffende gemeentelijke bepalingen en voorschriften ten opzichte van verhuur.

- Advisering betreffende aanvragen van gemeentelijke vergunningen.

 

Wilhelminapark 17

Wilhelminapark 17

Tilburg

meer informatie